Milieuzorg op school

Reeds enkele jaren werkt onze school mee aan activiteiten die georganiseerd worden door MOS.
MOS is de afkorting voor Milieuzorg Op School.
Scholen kunnen zich inschrijven om tijdens een schooljaar een MOS-logo te halen.
Dit logo kan je behalen door een milieuvriendelijke en milieubewuste school te worden
en te zijn.
Dit jaar proberen we ons eerste logo te halen.
Activiteiten, die we reeds deden rond het milieu en de natuur, blijven behouden.
Maar er komen er nog een heel aantal bij.
Hier volgt een overzicht van de activiteiten :
- Afvalophaling in de klassen door klas A9.
- Schoolkippen en konijnen door klas A3.
- Dikke truiendag op 15 februari.
- Veegacties in samenwerking met IVAGO.
- Inzamelacties van oud papier en lege batterijen.
- Het leren verzorgen, stekjes nemen en verpotten van kamerplanten tijdens de
lessen huishoudelijke taken.
- Themamaanden rond ‘lichten uit’, ‘verwarming minderen’ en ‘zorg dragen voor
water’.
- Vormingen in sommige klassen rond afval door Green vzw.
- Het maken en uithangen van een aantal vogelkastjes tijdens de lessen
houtbewerking.
- …
De eerstkomende activiteiten, waar we jullie hulp bij nodig hebben,
is de ‘dikke truiendag’ en de inzamelactie van lege batterijen in samenwerking met BEBAT.
‘Dikke truiendag’ is een initiatief van de Vlaamse overheid.
Door in alle scholen de verwarming die dag een paar graden minder te zetten
verminderen we de CO2-uitstoot. Gelieve die dag uw kind een extra trui mee te geven
naar school.
Ook dit jaar doen we weer mee aan de inzamelactie van BEBAT van lege batterijen.
Per kilo ingezamelde batterijen krijgen we een punt en met die punten
kunnen we dingen aankopen voor school.
Gelieve dus zoveel mogelijk lege batterijen mee te geven aan uw kind naar school.
Deze mogen afgegeven worden aan de leerkrachten.

Groene natuurvriendelijke groeten,
Het MOS-team.