Oudercomité

Samenstelling

Het ‘oudercomité van onze 'School aan de waterkant',  bestaat uit leden van de ouders van leerlingen die ingeschreven zijn in de school. Daarbij is het dagelijkse bestuur met als dus-voorzitters Dhr. Dominique De Clercq (papa van Lauren, OV1), en Mevr. Christel de Mulder (mama van Rune, OV2), en als secretariaat voor het oudercomité fungeert Dhr. Dominique De Clercq.

Per mail bereikbaar: oudercomite@waterkant.be

Opdracht

Het oudercomité is een informatiekanaal tussen school en gezin. Het bestuur vergadert op gestelde tijden en verspreidt aldus informatie, aangevuld met nuttige gegevens betreffende het schoolgebeuren d.m.v. verslagen, die per mail kunnen opgevraagd worden bij de leden, maar om privacy-reden niet meer op de website komen.

Bij het begin van het schooljaar kan elke (al dan niet nieuwe) ouder deelnemen aan de eerste bijeenkomst van het lopend schooljaar. Als betrokkene na die kennismaking vindt dat hij/zij verder wil participeren in dit overlegorgaan, én het reglement van het oudercomité ondertekent, blijft hij/zij lid voor het lopende schooljaar. Het oudercomité komt ongeveer vier keer per schooljaar samen, en wordt beschouwd als een vriendengroep die gezamenlijk de belangen van onze doelgroep mee helpt realiseren.

Het oudercomité mag niet verward worden met" de delegatie ouders van de schoolraad". Dat orgaan heeft een meer officiële werking en grotere bevoegdheid.